WELCOME / WELKOM 

Klik op die beelde hieronder / Click on the images below

Please make a donation to cover the expenses of this event
Maak asseblief ‘n donasie om die uitgawes van hierdie geleentheid te dek

Klik hier – Registrasie/Donasie / Click here – Registration/Donation

Sabbath English 11 am Service

Sunday Services

Sabbat Afrikaans 11 Uur Diens

Click here for Ps Baxter Sermon Notes

Sondag Dienste