JUNIOR HANDWERKHOEK / CRAFT CORNER

 

Vrydag 11:00 

Druk die volgende hieronder uit
Digitale wiel beeld
“Classified” dokument 

Maak die volgende gereed
Pen
‘n skêr

Friday 11:00

Print out the following below
Digital wheel image
“Classified” document

Get the following ready
Pen
Scissors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGS KLIK / RIGHT CLICK AND SAVE IMAGE

Vrydag 19:00 

Druk die volgende hieronder uit
Blokkiesraaisel beeld

Maak die volgende gereed
Toiletrol
‘n Skêr
Gom
Plakkers
Verf – enige kleur
Verfkwas

Friday 19:00

Print out the following below
Crossword Image

Get the following ready
Toilet roll
Scissors
Glue
Stickers
Paint – any color
Paintbrush

 

Sondag / Sunday 11:00

Get the following ready

One balloon or more
Ink / paint / koki pen

Maak die volgende gereed

Een ballon of meer
Ink / verf / koki pen