Leadership Camp / Leierskapskamp

 

Calling all future leaders!

Our leadership program is presented in four phases. Phase one focuses on personal and spiritual growth in all its facets. The second phase focuses on effective outreach and aims to nurture a missionary mindset. The third phase centres around victory over sin and how to abide in Christ. Each phase is held as a separate camp. Details on phase four is to be made available soon. A maximum of 20 young people can be accommodated per camp. Booking is essential!

We look forward to seeing you all there!

Oproep aan toekomstige leiers!

Ons leierskapsprogram word in drie fases aangebied. Fase een fokus op persoonlike en geestelike groei in al sy fasette. Die tweede fase fokus op effektiewe uitreiking en het ten doel om ‘n missionĂªre ingesteldheid te koester. Die derde fase sentreer rondom die oorwinning van sonde en hoe om in Christus te bly. Elke fase word as ‘n aparte kamp aangebied. Details aangaande die vierde fase sal binnekort beskikbaar wees. ‘n Maksimum van 20 jongmense kan per kamp geakkommodeer word. Bespreking is noodsaaklik!

Ons sien uit daarna om julle almal daar te sien!

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4