YFX - YouthFest Extreme

 

YFX!

Each year we aim to organise at least one YFX event. YFX is short for YouthFest Extreme and the idea is to have a mini or one-day YouthFest as a buildup to YouthFest. The venue for YFX is not always the same so keep a look out for any promotional material.  

We look forward to seeing you all there!

YFX!

Elke jaar beoog ons om ten minste een YFX-aangeleentheid te organiseer. YFX is kort vir YouthFest Extreme en die idee is om ‘n mini- of eendag-JeugFees te hê as voorloper tot JeugFees. Die lokaal vir YFX is nie altyd dieselfde nie, so kyk uit vir enige promosiemateriaal.

Ons sien uit daarna om julle almal daar te sien!