Youthfest

 

Youthfest is the largest annual camp hosted by Abundant Life. Over the years, it has grown from strength to strength and has become the spiritual peak of the year for many Youths. Join us again this December for a Spirit-filled week of Worship, Outreach, Seminars, Sports, Activities and much more. This year we will be moving mountains!

See you there.

Jeugfees is die grootste jaarlikse kamp wat deur Abundant Life aangebied word. Deur die jare het dit gegroei van krag tot krag en het die geestelike hoogtepunt van die jaar vir baie Jeugdiges geword. Ons sien jou weer hierdie Desember vir ‘n Geesvervulde week van Aanbidding, Uitreiking, Seminare, Sport, Aktiwiteite en vele meer. Hierdie jaar gaan ons berge versit!

Sien julle daar.

JEUGFEES BEGIN OOR:

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Limited space available! 

Beperkte plekke beskikbaar!

Registrations are now open.

Registrasies het begin.

YouthFest Registration / JeugFees Registrasie

  • Please make sure you follow the registration instructions carefully and that you fill in and submit all required forms.
  • Volg asb. die registrasie instruksies sogvuldig en maak seker dat al die nodige vorms ingevul en ingestuur word.
  • Please Note: There are separate registration forms for YouthFest and Facilitators to simplify administration.
  • Let wel: Daar is ‘n aparte registrasie vorms vir JeugFees en Fasiliteerders om administrasie te vergemaklik.

 

Instructions: 

Step 1: Download, print and fill in the forms. The “PACK LIST” and “RULES” documents are for your information only and need not be submitted with your registration. You will need your ID document or card also.

Step 2: Scan or take a CLEAR photo of each of the forms in order to submit them in step 4.

Step 3: Calculate your total camp fee per the table below and make payment via your bank. Obtain your proof of payment during this proses. Your proof of payment will also be submitted in step 4.

Step 4: Click the “Registration” link below. It should take you to an online Google form that needs to be filled in. This is your registration form. In the process of filling out this form, you will have the opportunity to attach the documents from steps 2 and 3. Once completed, your registration information and forms are sent to us.

• YouthFest Forms / Vorms
• Online YouthFest Registration / Aanlyn JeugFees Registrasie

Only for Facilitators / Slegs vir Fasiliteerders:
• Facilitator Terms & Indemnity Form
• Online YouthFest Registration / Aanlyn JeugFees Registrasie

Fee Structure / Fooi Struktuur

  • Please make use of the table below to calculate the total fee payable for the camp depending on the required options. 
  • Gebruik asb. die tabel hieronder om U kamp vooi te bereken afhangende van die opsies wat nodig is.

 

Bank Details

Abundant Life (Camps)

First National Bank

Cheque account/Tjek rekening: 62395350194

Branch Code/Takkode: 270224

Reference/Verwysing: Name /Naam